FORTEN OP DE ROUTE

Fort Ossenmarkt

De vesting Weesp behoorde na 1815 tot de Nieuwe Hollandse Waterlinie, maar werd in 1892 bij de Stelling van Amsterdam gevoegd. Fort aan de Ossenmarkt werd gebouwd als verdediging van de beide Vechtoevers, de sluizen en de spoorweg Amsterdam–Hilversum met de brug over de Vecht. Het torenfort aan de Ossenmarkt dateert uit 1861.

Fort Ossenmarkt bij vesting Weesp fungeert nu als een bedrijfsverzamelgebouw. Het voormalige genieterrein herbergt een tuinwinkel en de houten artillerielood is in gebruik als expositieruimte. Verder zitten er diverse verenigingen en een muziekschool in het gebouw. 

Molen De Onrust

De Onrust of Meermolen is gebouwd in 1809 bij Muiderberg. De molen is gebouwd als poldermolen om het Naardermeer droog te leggen.Tegenwoordig bemaalt hij het Naardermeer. 

Sinds 4 juni 1973 heeft De Onrust de status van rijksmonument.Van de molen loopt een vaart, Uitwatering van het Naardermeer, naar het westen die iets ten zuiden van Muiden in de Utrechtse Vecht uitkomt.

Bron foto

Nederlands Vestingmuseum

Het vestingmuseum laat de vesting, de wallen en de grachten zien, plus opgestelde wapens (artillerie) uit verschillende perioden. Daaronder zijn werkende 17de-eeuwse kanonnen, waarmee losse flodders kunnen worden afgeschoten. Op het bastion Turfpoort bevindt zich, onder een afdeklaag van zo’n vijf meter aarde, een zestal kazematten. Tot het museumterrein behoort ook ravelijn Vier. Een ravelijn is een eiland in de vestinggracht die de achterliggende hoofdwal moest beschermen tegen vijandelijke aanvallen.

Foto:  Gerda de Klerk

Muiderslot

Het Muiderslot is een middeleeuws kasteel in het Noord-Hollandse Muiden. Het slot is waarschijnlijk in het laatste kwart van de 13e eeuw gebouwd en veel van de inrichting dateert uit de 17e eeuw, maar is er pas later neergezet. 

In 1296 werd graaf Floris V in de omgeving van het kasteel vermoord. In de jaren 1610-1647 was P.C. Hooft de hoofdbewoner vanwege zijn functie van drost van Muiden. In de Franse tijd gebruikte het Franse leger het kasteel als kazerne en toen vanaf 1795 het slot niet meer bewoond werd, raakte het in verval. Inmiddels is het in ere hersteld en een Rijksmuseum sinds 1878.

Stenen Beer

De Stenen Beer is een gemetselde dam bij het Muiderslot uit 1851. De dam is onderdeel van de Stelling van Amsterdam.  De beer werd gebruikt om het Muiderslot te verdedigen. Hij is van binnen hol met een veertig meter lange gang. Er zitten ook schietgaten in de beer. Zo kon men de beer vanuit de binnenkant verdedigen. Bovenop de beer staat een monnik: een soort kleine toren. Zo konden vijanden niet over de beer heenlopen. Je kunt nu door de beer heen lopen!

Bij Naarden-Vesting zijn ook twee stenen te vinden.

Naarden-Vesting

De vesting Naarden heeft een typerende ‘stervorm’ die te danken is aan de zes in de omwalling opgenomen bastions. Het stratenplan, dat de Grote of Sint-Vituskerk omsluit, is nog 17de-eeuws en volkomen rechthoekig. Een grote restauratie vond plaats vanaf 1970 en werd in 2002 voltooid. 

Vesting Muiden

De geschiedenis van Muiden begint al in de negende eeuw. Langs de oevers van de Vecht werd er gevochten tegen het water. Als de mens niet had ingegrepen, had het hele gebied nu onder water gestaan en was Muiderberg een eilandje geweest. Muiden vormde het begin van de Hollandse Waterlinie en was ook onderdeel van de Stelling van Amsterdam.

Scroll naar top